Strona glówna


WQ jest przeznaczony dla uczniów I klasy gimnazjum

opracowała: Monika Paskudzka

czas realizacji: 4 godziny lekcyjne
Miasto Łuków-
nasze miejsce na ziemi